Zagrożenia duchowe

ks. dr Tadeusz Marcinkowski

We współczesnym świecie występuje wiele zagrożeń duchowych, które mogą przyczynić się do utraty nadprzyrodzonego życia, zerwania relacji z Bogiem i człowiekiem, w konsekwencji mogą prowadzić do utraty sensu życia ludzkiego, jego wartości i godności.
Czym są zagrożenia duchowe, jakie są ich symptomy i mechanizmy działania? Jak się obronić przed zagrożeniami duchowymi?
Na powyższe pytania znajdziesz odpowiedź w Warmińskiej Szkole Duchowości.