Wypaczenia pobożności

mgr Wioletta Przybyszewska

„Wiara nie jest kwestią liczby, przedłużanych praktyk i zajęć, dlatego nie można jej odnowić przez dodawanie nowych nabożeństw do poprzednich i nie można jej zaszkodzić przez zmniejszanie liczby praktyk. Wiara jest życiem, to zaś, jako życie ducha, dobrze rozwija się w prawdomówności, która domaga się wolności (…)”.  Józef Ratzinger                                                                                                                                                                   

W ramach wykładu przyjrzymy się postawie pobożności współczesnego chrześcijanina. Surowy konserwatyzm czy wygodny liberalizm? Co jest istotą pobożności Kościoła? Jak odróżnić ewangeliczne źródła od przemijających obyczajów, czy mód pobożnościowych?