Walka duchowa

ks. mgr lic. Paweł Kozicki

Walka duchowa to rzeczywistość, która towarzyszy ludziom praktycznie od samego początku, a precyzyjniej określając od momentu, kiedy pierwszy człowiek zasmakował życia w oderwaniu od źródła życia, czyli od Boga. Grzech prarodziców sprawił, że ludzkość żyje jakby za zasłoną mroku, a serce ludzkie stało się terenem odwiecznej walki. O człowieka walczy Bóg, ale walczy o niego również szatan. W drugim tygodniu ćwiczeń duchownych św. Ignacy Loyola proponuje medytację o dwóch sztandarach. Jeden sztandar to chorągiew Jezusa, drugi powiewa na czele armii antychrysta. Jednak to człowiek decyduje, pod którym sztandarem chce walczyć.

Zagadnienia z przedmiotu „walki duchowej” mają na celu przybliżyć uczestnikom Warmińskiej Szkoły Duchowości, niektóre kierunki bitwy jaką Bóg toczy z szatanem o ludzkie serce i pomóc rozeznać po jakiej stronie człowiek walczy. Czasy „zamętu” spowodowały bowiem, że nie jest wcale oczywiste to, że każdy chrześcijanin zawsze walczy po stronie Boga.