Teologia modlitwy

ks. dr Tadeusz Marcinkowski

Modlitwa, widzialny znak niewidzialnego przymierza Boga z człowiekiem, zajmuje fundamentalne miejsce w duchowości chrześcijańskiej.
Jest czasem spotkania i dialogu człowieka z Bogiem oraz momentem wewnętrznej przemiany ludzkiego serca.
Warmińska Szkoła Duchowości pomoże Tobie zrozumieć teologiczne zasady modlitwy chrześcijańskiej, jej naturę, rodzaje i formy oraz etapy rozwoju. Odkryjesz piękno i duchową głębię modlitw, których autorami są Święci i Błogosławieni Kościoła oraz współcześni chrześcijanie.