Rozwój życia duchowego

ks. dr Michał Kuciński

Życie duchowe, tak jak każde inne – fizyczne, psychiczne, intelektualne – podlega rozwojowi. Na przestrzeni wieków wielu mistrzów życia duchowego podejmowało próbę systematycznego uporządkowania zagadnienia rozwoju duchowego. Możemy dziś czerpać z bogactwa ich spuścizny i jednocześnie zastanawiać się, na ile doświadczenie człowieka XXI wieku wpisuje się w to dziedzictwo, a na ile je przekracza.