Rozeznawanie i towarzyszenie duchowe

ks. mgr lic. Michał Kuciński

Rozeznawanie duchów jest jednym z kluczowych tematów życia duchowego zarówno w zakresie teorii, jak i praktyki. Aby jedno szło w parze z drugim konieczne jest przyswojenie sobie podstawowych pojęć związanych z rozeznawaniem duchów oraz rozeznawaniem duchowym. W celu świadomego i owocnego towarzyszenia duchowego ważne jest także zapoznanie się z regułami rozeznawania.