Przekaz duchowości w sztuce

ks. dr Marek Jodkowski

Opis przedmiotu wkrótce