Program szkoły

Program szkoły oparty jest na podstawowych zagadnieniach teologii duchowości tj. życie duchowe, modlitwa i praktyka życia duchowego oraz na zagadnieniach związanych z wyzwaniami duchowości.

Szkoła trwa 4 semestry, które są realizowane w przeciągu 2 lat. Obejmują 9 zjazdów w roku.

Ramowy program szkoły obejmuje następujące przedmioty

I semestr

 • Antropologiczne podstawy duchowości
 • Modlitwa słowem Bożym
 • Duchowość biblijna
 • Duchowość cierpienia

II semestr

 • Duchowość Ojców Kościoła
 • Kryzys psychiczny i duchowy
 • Teologia modlitwy
 • Rozwój życia duchowego

III semestr

 • Teologia charyzmatów
 • Przekaz duchowości w sztuce
 • Naśladowanie świętych
 • Walka duchowa

IV semestr

 • Rozeznawanie i towarzyszenie duchowe
 • Liturgia źródłem duchowości
 • Wypaczenia pobożności
 • Zagrożenia duchowe. 

W ramach szkoły raz w roku odbędą się także całodniowe spotkania z jednego przedmiotu, które poprowadzą zaproszeni goście. W ten sposób zostaną prowadzone zajęcia z duchowości życia konsekrowanego oraz duchowości kobiety i mężczyzny.