O szkole

Celem szkoły jest pogłębienie wiedzy z zakresu teologii duchowości, dzięki której jej uczestnicy będą mogli budować dojrzałą relację z Bogiem oraz towarzyszyć innym osobom.

Szkoła skierowana jest do:

  • „liderów” życia duchowego,
  • kierowników duchowych i formatorów
  • kapłanów i osób życia konsekrowanego
  • animatorów i odpowiedzialnych za ruchy i wspólnoty religijne
  • katechetów
  • wszystkich, którzy pragną pogłębić życie duchowe