Naśladowanie świętych

ks. dr Tadeusz Marcinkowski

Święci, ludzie różnych epok, kultur, ras i języków, są jednym z dowodów na istnienie Boga. Jego obecność i łaska przemieniła ich życie, które stało się darem dla Kościoła i świata.
W Warmińskiej Szkole Duchowości możesz poznać życie i nauczanie Świętych, reprezentujących poszczególne okresy historii duchowości chrześcijańskiej. Możesz również skonfrontować swoje doświadczenie życia duchowego z duchowością Świętych, którzy wyprzedzili Ciebie w drodze do Nieba. Świętość nie jest luksusem dla wybranych. Jest także Twoim powołaniem.