Duchowość Ojców Kościoła

ks. mgr lic. Paweł Kozicki

Obecny kształt chrześcijaństwa i katolicyzmu stawia dziś człowiekowi wiele pytań. Ale czy te pytania prowadzą do głębi? Do głębszych przemyśleń, czy wzmacniają wiarę, czy uczą miłości, czy odkrywają głębszą rzeczywistość? Chrześcijaństwo niesie w sobie ogrom duchowego bogactwa. Jest to bogactwo ukryte, jak ewangeliczny „skarb w roli”, którego trzeba szukać, i do tego poszukiwania zaprasza sam Jezus. Takie bogactwo myśli, życiowego doświadczenia i zmagania o królestwo Boga na ziemi jest reprezentowane przez Ojców Kościoła. Ojców, czyli tych którzy w pierwszych wiekach chrześcijaństwa zrodzili wielu do wiary w Jezusa Chrystusa. Ich duchowa spuścizna jest do dziś dla Kościoła niewyczerpanym źródłem inspiracji, a nierzadko też drogowskazem duchowego wzrostu oraz zachowania wiary w czystości przekazu. To ponadto ludzie, którzy prowadzili czysto ewangeliczne życie, nasiąknięte wyjątkowym radykalizmem. Zajęcia z „Duchowości Ojców Kościoła” mają przybliżyć uczestnikom Warmińskiej Szkoły Duchowości nie tylko sylwetki poszczególnych Ojców, ale pomogą również sięgnąć do źródeł chrześcijańskiej wiary.