Duchowość cierpienia

mgr Wioletta Przybyszewska

Cierpienie w różnej formie i intensywności towarzyszy człowiekowi przez całe jego życie. Człowiek postawiony wobec ogromu bólu zadaje pytanie o sens cierpienia. Współczesny świat, stawiając na sukces, bogactwo, zdrowie, urodę często gubi wartość ludzkiego cierpienia.

Wykład „duchowość cierpienia” zaprasza słuchaczy do refleksji nad cierpieniem jako drogą dojrzewania duchowego człowieka.