Duchowość biblijna

dr hab. Aleksandra Nalewaj

Bóg objawił się człowiekowi przez swoje słowo. Jest ono zawarte na kartach Pisma Świętego i stanowi fundament duchowości wiernych. 

W obszarze podejmowanych zagadnień znajdują się: antropologia biblijna, czyli sposób pojmowania człowieka przez autorów natchnionych, następnie idea Trójjedynego Boga ora idea komunii Stwórcy i stworzenia.