Antropologiczne podstawy duchowości

ks. dr Wojciech Kotowicz

Duchowość chrześcijańska jest współpracą człowieka z Absolutem, z Bogiem. Poznanie Osoby Boga i znajomość (antropologiczna) swojego bytu umożliwia zrozumienie duchowości człowieka. Wykład porusza podstawowe zagadnienia filozofii człowieka (natura człowieka, transcendencja człowieka, dynamika osoby – wolność, racjonalność, indywidualność) oraz zarysowuje kontekst relacji do Boga. Daje również definicje podstawowych pojęć i rozróżnień antropologii.